CRONSOR

Co to jest CRONSOR?

CRONSOR to system informatyczny przeznaczony dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Sanitarnej. CRONSOR umożliwia pracownikom komórek merytorycznych prowadzenie rejestrów związanych z ewidencją realizacji zadań statutowych (kontrole, pobory próbek, badania laboratoryjne, postępowanie administracyjne, statystyka) oraz wydruk dokumentów wykorzystywanych w procedurze kontrolnej i diagnostycznej(zawiadomienia, upoważnienia, protokoły poboru, zlecenia wewnętrzne, zlecenia zewnętrzne, sprawozdania z badań laboratoryjnych) . System uwzględnia wzajemne zależności wpisów w poszczególnych rejestrach tworząc spójną bazę danych. CRONSOR umożliwia użytkownikom łatwy dostęp do informacji oraz generowanie  raportów  i statystyk (MZ-45, MZ-46, MZ-48, MZ-50, MZ-53, MZ-56, MZ-57, MZ-58, … ). System CRONSOR powstał z inspiracji i przy współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Wałbrzychu. Obecnie jest użytkowany przez 2033 użytkowników w 28 jednostkach organizacyjnych Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Zestawienie modułów i rejestrów systemu CRONSOR

 • Zasoby systemowe (ZS)
 • Rejestr obiektów nadzorowanych (CRON)
 • Rejestr Zakładów Podlegających Urzędowej Kontroli Organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (RZ)
 • Rejestr Zawiadomień (RZW)
 • Rejestr Upoważnień (RU)
 • Rejestr Protokołów Kontroli (RPK)
 • Rejestr Protokołów Poboru Próbek HŻ (RPPHZ)
 • Rejestr Protokołów Poboru Próbek HK (RPPHK)
 • Rejestr Wyjść Służbowych (RW)
 • Rejestr Decyzji (RD)
 • Rejestr Upomnień (RUPM)
 • Rejestr Postanowień (RP)
 • Rejestr Tytułów Wykonawczych (RT)
 • Moduł Choroby zakaźne:
 • Rejestr Zgłoszeń Zachorowań (RZS)
 • Rejestr Wywiadów Epidemiologicznych (RWE)
 • Moduł Choroby Zawodowe:
 • Rejestr Decyzji w/s Chorób Zawodowych (RDCHZ)
 • Rejestr Postępowań w/s Chorób Zawodowych (RPCHZ)
 • Rejestr Kart Oceny (RKO)
 • Rejestr Kart Stwierdzenia Choroby Zawodowej (KSCZ)
 • Moduł – Kadry (KD)
 • Moduł – Statystyka (SCS)
 • Moduł – Planowanie kontroli (PK)
 • Moduł – Analiza czasu pracy (ACP)
 • Moduł – Czynności Dodatkowych (RCD)
 • Moduł – Opinie Sanitarne (ROS)
 • Moduł – Laboratorium:
 • Rejestr Zamówień (LABRZM)
 • Rejestr Zleceń (LABRZL)
 • Rejestr Próbek (LABRP)
 • Rejestr Klientów (LABRKL)
 • Rejestr Sprawozdań (LABRS)
 • Rejestr Faktur (LABRF)
 • Moduł Księgowość:
 • Rejestr Faktur
 • Rejestr Faktur Skorygowanych
 • Rejestr Archiwum Faktur Skorygowanych
 • Rejestr Upomnień
 • Rejestr Tytułów Wykonawczych
 • Moduł – Zarządzanie Dokumentami:
 • Rejestr Korespondencji (RK)
 • Rejestr Adresatów (RA)
 • Rejestr Spraw (RS)
 • Rejestr Metryk(RM)
 • Moduł – Zamówienia Publiczne:
 • Rejestr Wniosków (ZPRWN)
 • Rejestr Zamówień (ZPRZM)
 • Rejsetr Umów (ZPRUM)
 • Rejestr Faktur (ZPRF)

Korzyści wynikające z zastosowania systemu CRONSOR

Konfiguracja sprzętowa systemu CRONSOR

Minimalne wymagania systemowe i sprzętowe na komputery przeznaczone do współpracy z systemem CRONSOR

a) serwer bazodanowy – sprzęt klasy PC (wymagania sprzętowe takie jak dla zainstalowanego OS), zalecany sprzęt klasy serwerowej, Windows XP PROF. SP3, zalecany MS Windows Server 2003 R2, .NET Framework 3.5 SP1, wolna przestrzeń na HDD – 1 GB, włączona usługa „Zdalny pulpit”,
b) stacje klienckie – sprzęt klasy PC (wymagania sprzętowe takie jak dla zainstalowanego OS), monitory i karty graficzne obsługujące rozdzielczość WXGA (1280×800), rozmiar tekstu 96 dpi (wielkość wymagana), Windows XP SP3, .NET Framework 3.5 SP1, wolna przestrzeń na HDD – 2 GB , dostęp do sieci LAN z serwerem bazodanowym, dostęp do zasobów serwera aktualizacyjnego (po nazwie serwera).