Zmiany w CRONSOR

Zmiany w systemie CRONSOR

Wersja 1.0.2.687 (31-08-2023)

 • w module <Rejestr decyzji> dla decyzji rejestrowanych na podstawie  protokołu kontroli dodano możliwość wyboru rodzaju decyzji <o nałożeniu kary pieniężnej>

Wersja 1.0.2.660 (17-04-2023)

 • w module <Zawiadomienia> dodano możliwość generowania zawiadomień dla obiektów Ministerstwa Sprawiedliwości
 • w module <Upoważnienia> dodano możliwość generowania upoważnienia dla obiektów Ministerstwa Sprawiedliwości

Wersja 1.0.2.635 (30-01-2023)

 • w module <Statystyka/MZ/MZ-53 dział 1> uaktualniono wzór formularz,
 • w module <Statystyka/MZ/MZ-56> uaktualniono wzór formularz

Wersja 1.0.2.621 (24-11-2022)

 • w module <Księgowość/Postępowanie administracyjne> dodano  podmoduł <Ewidencja decyzji o nałożeniu kary>.

Wersja 1.0.2.618 (09-11-2022)

 • w module <Statystyka/MZ/MZ-56> uaktualniono druk formularza sprawozdawczego.

Wersja 1.0.2.610 (13-10-2022)

 • w module <Księgowość/Postępowanie administracyjne> dodano  podmoduł <Ewidencja postanowień o nałożeniu grzywny>.

Wersja 1.0.2.608 (22-09-2022)

 • w module <Pobór próbek HŻ> zwiększono liczbę możliwych do rejestracji kierunków badań z 12 do 15.
 • w module <Postanowienia/Nowy wpis do rejestru> dla postanowień o nałożeniu grzywny dodano  możliwość wprowadzania kwoty grzywny.

Wersja 1.0.2.607 (15-09-2022)

 • w module <Księgowość/Postępowanie administracyjne> dodano  podmoduł <Ewidencja decyzji płatniczych>.

Wersja 1.0.2.606 (12-09-2022)

 • w module <Pobór próbek HŻ> zwiększono liczbę możliwych do rejestracji kierunków badań z 8 do 12.

Wersja 1.0.2.601 (26-08-2022)

 • w module <CRON/Zamówienia publiczne/Zamówienia publiczne bez przetargów/Rejestr wniosków/Wydruk wniosku/> zmieniono procedurę wydruku.
 • w module <CRON/Zamówienia publiczne/Zamówienia publiczne z przetargów/Rejestr wniosków/Wydruk wniosku/> zmieniono procedurę wydruku.

Wersja 1.0.2.601 (22-08-2022)

 • w module <CRON/Zamówienia publiczne/Zamówienia publiczne bez przetargów/Rejestr wniosków/Przegląd/> dodano znacznik realizacji wniosku.
 • w module <CRON/Zamówienia publiczne/Zamówienia publiczne z przetargów/Rejestr wniosków/Przegląd/> dodano znacznik realizacji wniosku.

Wersja 1.0.2.600 (17-08-2022)

 • w module <CRON/Zamówienia publiczne/Zamówienia publiczne bez przetargów/Rejestr wniosków/Nowy wpis/> w polu <Przedmiot zamówienia> dodano możliwość korzystania z wyszukiwarki w słowniku <Produkty i usługi>.
 • w module <CRON/Zamówienia publiczne/Zamówienia publiczne bez przetargów/Rejestr wniosków/Edycja/> w polu <Przedmiot zamówienia> dodano możliwość korzystania z wyszukiwarki w słowniku <Produkty i usługi>.