CRONSOR

Co to jest CRONSOR?

CRONSOR to system informatyczny przeznaczony dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Sanitarnej. CRONSOR umożliwia pracownikom komórek merytorycznych prowadzenie rejestrów związanych z ewidencją realizacji zadań statutowych (kontrole, pobory próbek, badania laboratoryjne, postępowanie administracyjne, statystyka) oraz wydruk dokumentów wykorzystywanych w procedurze kontrolnej i diagnostycznej (zawiadomienia, upoważnienia, protokoły poboru, zlecenia wewnętrzne, zlecenia zewnętrzne, sprawozdania z badań laboratoryjnych) . System uwzględnia wzajemne zależności wpisów w poszczególnych rejestrach tworząc spójną bazę danych. CRONSOR umożliwia użytkownikom łatwy dostęp do informacji oraz generowanie  raportów  i statystyk (MZ-45, MZ-46, MZ-48, MZ-50, MZ-53, MZ-56, MZ-57, MZ-58, … ). System CRONSOR powstał z inspiracji i przy współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Wałbrzychu. Obecnie jest użytkowany przez ponad 2150 użytkowników w 40 jednostkach organizacyjnych Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Zestawienie modułów i rejestrów systemu CRONSOR

 • Zasoby systemowe (ZS)
 • Rejestr obiektów nadzorowanych (CRON)
 • Rejestr Zakładów Podlegających Urzędowej Kontroli Organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (RZ)
 • Wykaz Zakładów Wytwarzających Produkty Kosmetyczne (WZWPK)
 • Rejestr Zawiadomień (RZW)
 • Rejestr Upoważnień (RU)
 • Rejestr Protokołów Kontroli (RPK)
 • Rejestr Protokołów Poboru Próbek HŻ (RPPHZ)
 • Rejestr Protokołów Poboru Próbek HK (RPPHK)
 • Rejestr Wyjść Służbowych (RW)
 • Rejestr Decyzji (RD)
 • Rejestr Upomnień (RUPM)
 • Rejestr Postanowień (RP)
 • Rejestr Tytułów Wykonawczych (RT)
 • Moduł Choroby zakaźne:
 • Rejestr Zgłoszeń Zachorowań (RZZ)
 • Rejestr Wywiadów Epidemiologicznych (RWE)
 • Moduł Choroby Zawodowe:
 • Rejestr Decyzji w/s Chorób Zawodowych (RDCHZ)
 • Rejestr Postępowań w/s Chorób Zawodowych (RPCHZ)
 • Rejestr Kart Oceny (RKO)
 • Rejestr Kart Stwierdzenia Choroby Zawodowej (KSCZ)
 • Moduł – Kadry (KD)
 • Moduł – Statystyka (SCS)
 • Moduł – Planowanie kontroli (PK)
 • Moduł – Analiza czasu pracy (ACP)
 • Moduł – Czynności Dodatkowych (RCD)
 • Moduł – Opinie Sanitarne (ROS)
 • Moduł – Laboratorium:
 • Rejestr Zamówień (LABRZM)
 • Rejestr Zleceń (LABRZL)
 • Rejestr Próbek (LABRP)
 • Rejestr Klientów (LABRKL)
 • Rejestr Sprawozdań (LABRS)
 • Rejestr Faktur (LABRF)
 • Moduł Księgowość:
 • Rejestr Faktur
 • Rejestr Faktur Skorygowanych
 • Rejestr Archiwum Faktur Skorygowanych
 • Rejestr Upomnień
 • Rejestr Tytułów Wykonawczych
 • Moduł – Zarządzanie Dokumentami:
 • Rejestr Korespondencji Przychodzącej (RKP)
 • Rejestr Korespondencji Wychodzącej (RKW)
 • Rejestr Adresatów (RA)
 • Rejestr Spraw (RS)
 • Rejestr Metryk(RM)
 • Moduł – Zamówienia Publiczne:
 • Rejestr Wniosków (ZPRWN)
 • Rejestr Zamówień (ZPRZM)
 • Rejestr Umów (ZPRUM)
 • Rejestr Faktur (ZPRF)
 • Moduł – Inwentaryzacja (MI)

Korzyści wynikające z zastosowania systemu CRONSOR

Konfiguracja sprzętowa systemu CRONSOR

Minimalne wymagania systemowe i sprzętowe na komputery przeznaczone do współpracy z systemem CRONSOR

a) serwer bazodanowy – sprzęt klasy PC (wymagania sprzętowe takie jak dla zainstalowanego OS), zalecany sprzęt klasy serwerowej, Windows 10 PRO, zalecany MS Windows Server 2016, wolna przestrzeń na HDD – 10 GB, włączona usługa „Zdalny pulpit”,
b) stacje klienckie – sprzęt klasy PC (wymagania sprzętowe takie jak dla zainstalowanego OS), Windows 10 PRO, monitory i karty graficzne obsługujące rozdzielczość WXGA (1280×800),  wolna przestrzeń na HDD – 2 GB , dostęp do sieci LAN z serwerem bazodanowym, dostęp do zasobów serwera aktualizacyjnego (po nazwie serwera).