CRONSOR(W)

Wersja (W) systemu CRONSOR jest przeznaczona dla Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych. Posiada ona funkcjonalność wersji podstawowej, ale różni się tym, że łączy w jednolitym systemie obsługę wszystkich PSSE podległych danej WSSE.