Instalacja oprogramowania dla WSSE

Informacje ogólne

Proces instalacyjny należy przeprowadzić na koncie przyszłego użytkownika programu StatystykaGis.

Instalacja oprogramowania składa się z dwóch etapów:

  • utworzenie katalogu programu wraz z podkatalogami.
  • instalacja oprogramowania.

Utworzenie katalogu programu wraz z wymaganymi elementami

Aby utworzyć katalog programu należy:
– pobrać z serwera spakowany plik: KatalogStatystykaGis_Wsse.zip
– rozpakować pobrany plik
– skopiować otrzymany w wyniku rozpakowania katalog StatystykaGis do katalogu głównego C:\ (po tej operacji struktura katalogu StatystykaGis powinna odpowiadać przedstawionej poniżej):

Instalacja oprogramowania
W zależności od istniejącej konfiguracji systemu komputera, na którym ma być instalowany program, należy uruchomić odpowiedni plik instalacyjny z serwera instalacyjnego.
Dla komputera z systemem Windows XP
– bez zainstalowanego wcześniej MS SQL Server: StatystykaGis_XpSql_Wsse
– z zainstalowanym wcześniej MS SQL Server: StatystykaGis_Wsse
Dla komputera z systemem Windows nowszym niż XP
– bez zainstalowanego wcześniej MS SQL Server: StatystykaGis_7Sql_Wsse
– z zainstalowanym wcześniej MS SQL Server: StatystykaGis_Wsse

W zależności od konfiguracji systemu do instalacji oprogramowania mogą być niezbędne uprawnienia administratora. W trakcie instalacji oprogramowania komputer musi mieć połączenie z Internetem.