Instalacja oprogramowania dla GSSE

Informacje ogólne

Proces instalacyjny należy przeprowadzić na koncie przyszłego użytkownika programu StatystykaGis.

Instalacja oprogramowania składa się z dwóch etapów:

  • Utworzenie katalogu programu wraz z podkatalogami.
  • Instalacja oprogramowania.

Utworzenie katalogu programu wraz z wymaganymi elementami

Aby utworzyć katalog programu należy:

  • pobrać z serwera spakowany plik:  KatalogStatystykaGis_Gsse.zip
  • rozpakować pobrany plik
  • skopiować otrzymany w wyniku rozpakowania katalog StatystykaGis do katalogu głównego C:\ (po tej operacji struktura katalogu StatystykaGis
  • powinna odpowiadać przedstawionej poniżej):

Instalacja oprogramowania

W zależności od istniejącej konfiguracji systemu komputera, na którym ma być instalowany program, należy uruchomić odpowiedni plik instalacyjny z serwera instalacyjnego.

 Dla komputera z systemem Windows XP

– bez zainstalowanego wcześniej MS SQL Server:  StatystykaGis_XpSql_Gsse

– z zainstalowanym wcześniej MS SQL Server:      StatystykaGis_Gsse

Dla komputera z systemem Windows nowszym niż XP

– bez zainstalowanego wcześniej MS SQL Server:  StatystykaGis_7Sql_Gsse

– z zainstalowanym wcześniej MS SQL Server:      StatystykaGis_Gsse

W zależności od konfiguracji systemu do instalacji oprogramowania mogą być niezbędne uprawnienia administratora. W trakcie instalacji oprogramowania komputer musi mieć połączenie z Internetem.